مصاحبه با اعضاي انجمن معماري و شهرسازي

پيرو جلسات برگزار شده با انجمنهاي صنفي مهندسي عمران، برق و مكانيك عصر روز يكشنبه مورخ 10/2/91 با اعضاي هيئت مديره انجمن معمار و شهرساز(آقايان راضي نژاد،قصيري،بخشمند،جم نژاد وزارعي و خانم افشار) نيز جلسه اي داشتيم.

گلستان آرا: انجمن چه فعاليتهايي داشته است؟

قصيري: دوره جديد انجمن مهندسان معمار و شهرسازي در خرداد 90 انتخاب شده‌اند. انجمن ما قوي نبود و جوانان حضور نداشتند كه نقش آفريني بكنند.لذا، براي همه طيفهاي فكري برنامه‌ريزي كرديم از جمله مطالعات امكانسنجي، طراحي، ساختار سازي و ... .ديگر اقدام ما بازنگري اساسنامه(از جمله براي حضور جوانان در انجمن) است.معماري نياز به مجموعه‌اي از تجربه و پويايي براي جا افتادن دارد و بايستي از همه طيفهاي سني و تجربي در انجمن حضور داشته باشند.از شما هم بعنوان «گروه هم انديشي البرز» تشكر مي‌كنيم.شماهم زحمت خوبي كشيد‌ه‌ايد.ما درنظامنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي خود ازشما خيلي كمك گرفته ايم.سايت انجمن هم راه ‌اندازي شده و در حال بارگذاري است. همايش روز معمار(با هدف شناساندن جايگاه معمار و معماري) در روز 21/2/91 توسط سازمان نظام و انجمن معمار و شهرسازي، انجمن مفاخر معماري و بنياد معماري ميرميران برگزار خواهد شد. تلاش مي‌كنيم كه براي مشاوره دادن به مديران شهري فعال شويم. كميته‌هاي فني، فرهنگي، آموزشي و تحقيق و پژوهش داريم. 2 ماه پيش از همايش فعلي همايش «سير تحول معماري معاصر ايران» را برگزار خواهيم كرد. فراخوان در همايش روز معماري اعلام خواهد شد.

652 نفر عضو داريم،‌كه از ميان ايشان 365 نفر پروانه دارند 19 نفر شهرساز هستند. تلاش داريم با آموزش خلا بين دانشگاه و حرفه را پر كنيم.جاي خيلي از مباحث ازجمله كنترل معماري در نظام مهندسي خالي است. قرار داريم در مجريان و ديگرنهادها هم حضور پيدا كنيم. هدف ما حفظ و توسعه سرمايه‌هاي ملي است.البته هماهنگي ديگر مهندسان در راستاي ارائه و بهدف رسيدن طرح معماري از اهم خواسته‌هاي ماست .چراكه در غير اينصورت سرمايه‌هاي ملي حفظ نخواهد شد.

قرار براين داريم كه با اعتلاي رويكردهاي طراحي( براي احتراز از معماري تقليدي) به معماري توسعه يافته و پايدار برسيم. در حال حاضر كار ما پختگي كافي ندارد و بنابراين شهر ما چندان زيبا نيست و يا حداقل منظومه منسجمي نيست. راستي، شما چه كمكي مي‌توانيد به ما كمك كنيد؟

عاملي: سئوال اين است كه باتوجه به وضعيت موجود، صرفا" بسوي تخصصي شدن برويم ويا بستر اجتماعي را براي اين حركت آماده كنيم؟

آقاي قصيري از خوب جايي شروع كردند.هم سابقه تمدني غني داريم، هم سابقه كارخوب مهندسي در شهرستان كرج وهم تعدازيادي مهندس توانمند. حال در وضعيت فعلي،‌با عنايت به وابستگي اقتصاد به صنعت ساختمان، حضور150 هزار مهندس عضو نظام‌مهندسي و ديگر پارامترهاي موجود، اين nمعادله n مجهولي را چگونه مي‌شود حل كرد؟ در نظام مهندسي چه كساني بايد بنشينند تا توان حل چنين ماتريسي را داشته باشند؟

زارعي: تشبيه شما بسيار صحيح است. لازم است گروه هم انديشي هم ماتريسي عمل كند.هم ازجهت سني و هم صنفي .بعد از تشكيل هيئت مديره جديد، از خود پرسيدم كه چرا انجمن خوب عمل نكرده است و پاسخم اين بودكه زيرا تنها يك رده خاص مسائل صنف را هدايت كرده است؟ بلحاظ كهنه بودن ساختارها و تفكرمان به جايي نرسيده‌ايم.

نياز داريم كه كنار سازمان نظام مهندسي بايد مجموعه‌هاي فكري باشند و اين مجموعه‌ها بايد ماتريسي شكل بگيرند وعمل كنند. ازسايتتان هم بگويم كه به گمان من عالي است.

بخشمند: سازمان بستر را براي حركت تخصصي هيچيك از انجمنهاي صنفي از جمله انجمن معمار آماده نكرده و انجمنها مشكلات فراواني دارند.سازمان آمادگي چنين بسترسازي را ندارد و راه و روش اين كار را براي حركت اعضا و انجمنها آماده نكرده است.بايد براي آينده سازمان چاره‌انديشي كرد. چه كساني بايد در سازمان بنشيند تا آنرا خوب هدايت كنند؟ سازمان و كانون لازم و ملزوم يكديگرند و با همفكري و كمك اين دو مي‌توان موفق بود.

قره داغي: صحبتهاي آقاي قصيري از لحاظ نظري زيبا و اعتلايي است و در سالهاي اخير كمتر از همكاران ايشان چنين شنيده‌ايم. برنامه‌هاي جديد انجمن را به فال نيك مي‌گيرم.

به نظر مي رسد در مهندسي استان وظيفه خود را(كه خدمت رساني به مصرف كنندگان خدمات مهندسي است) گم كرده‌ايم.مديرييت ما هم ضعيف و فاقد سيستم بوده است. يك سئوال اين است، هيئت مديره‌اي كه از يك انسجام ليستي برخوردار بود، چرا اين قدر دچار افتراق شد؟آيا نمي‌شد براي مطالبات انجمنها آئين‌نامه و دستورالعمل بنويسد ؟ چرا اين هيات مديره براي كارهاي زيرنظرش ساز و كار كنترل ندارد؟ چرا از پتانسيل انجمنها استفاده نكرده است؟ متاسفانه نه تنها انفعال مهندسان كاهش نيافته بلكه منفعلترهم شده و افراد فعال هم كنار رفته‌اند.

جم‌نژاد: مهندسي كرج بويژه در چند سال اخير پسرفت دارد. ارتباط مهندسان ظرف 10 سال گذشته بهتر بود. البته كانون خوب عمل نكرده و الان هم بدتر مي‌شود. وقتي كانون و نظام از رشته‌هاي مختلف تشكيل مي‌شود بايستي احترام متقابل رشته‌ها را به هم ايجاد كنند. در كانون كه نداشتيم، نظام هم براي اين كار وقت نداشته است. تا وقتي احترام متقابل نباشد پيشرفت تنها نخواهيم داشت و البته بسترپيشرفت هم فراهم نخواهد شد. اصلا" انجمنها با اين ايده تشكيل شده است كه درك و احترام متقابل رشته ها به يكديگررا فراهم كند. وظيفه سازمان هم اين است كه در حيطه قانون ، احترام متقابل ميان رشته‌ها را توسعه دهد.

علاوه براين، براي اينكه انجمن‌ معماري از لحاظ فني خود را مطرح كند، بايستي توسعه پيدا كند و با افكار جوانتر تقويت شود.

گلستان آرا: معضلات حرفه‌اي در همه رشته‌ها مشترك است. تهيه نقشه‌ در جايي و مهر شدن در جايي ديگر معضل همه رشته‌هاست. آيا اين طور نيست؟

بخشمند: واسطه‌هايي كه كانون در دامن خود درست كرد، موجب رسيدن به اين وضعيت مهندسي مهر زدن (گوشتكوبي) شد. نظام مهندسي بايد دلالي و واسطه گري را جمع كند. قم كميته انضباط و اخلاق تأسيس كرده است و عضو تازه وارد خرده خرده ظرف 3 سال به سهميه كاملش مي رسد وآنرا مي‌گيرد.

عاملي: بزرگترين آسيبي كه متوجه مهندسي شهر شده است چيست؟درحاليكه حتي در حوزه هاي ديگر بحث مهندسي رواج يافته و از مهندسي اجتماعي و مهندسي اقتصاد صحبت مي شود، چرا مهندسان نمي‌توانند امور خود را مهندسي كنند؟

زارعي: تمام صنعت ساختمان كشور به اين عارضه دچار است والبته براي اين مطلب فكرهم كرده‌اند. اواخر دهه60 دادند به بخش خصوصي و بعد به NGO ها . اين الگوي اخير صحيح است ولي نياز به اين دارد كه طرز تفكر مهندسان تشكيلاتي شود. در حاليكه اين طور نشده است. زيرا ما يا صددرصدشنونده‌ايم يا متكلم وحده و اين از خانواده تا دانشگاه و جامعه حرفه‌اي ادارامه دارد. بايد ياد گرفت كه اولين كار آموزش، ايجاد فرهنگ پاسخگويي و پرسشگري است. چرا نمي‌پرسيم كه نرم‌افزارهاي ارجاع عادلانه كار در كانون و نظام مهندسي چرا عملياتي نمي شود؟ اين كارمنافع چه كساني را به خطر مي اندازد؟چرا بايد يك پرسش را با هزار جور صيقل زدن مطرح كنيم؟ در توزيع عادلانه مشكل داريم. صاحبان جايگاه سازمان كاملا" مردمي و صنفي نيست. بنابراين وظيفه پرسشگري بيشتر به انجمنها و NGO ها مي رسد كه از سازمان نظام مهندسي و مديريتهاي شهري، شهرستان و استان پرسشگري كنند.

نيكزاد: آيا برنامه‌اي براي تعامل با ديگر انجمن‌ها داريد؟

قصيري: قطعا" نظر داريم و حركت و شروع هم كرده‌ايم. انجمنهاي ما صنفي است و لازم است 7 رشته به شرح خدمات درستي برسند.اخيرا شوراي مركزي از نظام مهندسي خواسته كه ظرف 15 روز در اين مورد اظهارنظر كند و با اينكه وقت كم است،داريم روي آن كار مي كنيم. بخصوص در شرح خدمات بايد با انجمنهاي ديگر تعامل كنيم و ببينيم كه براي اين مورد بايد چه آئين‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌هايي داشته باشيم.

اعتلاي كلي رشته‌ها بايستي از سازمان بيايد ولي بلحاظ ساختار سازي، نتوانسته برنامه‌ريزي كند و سختيهاي زيادي داشته است. وجود طيفها و گروههاي مختلف بحران شد و 90درصد حاشيه داريم و 10 درصد متن و نتيجتا نمي‌توان از روزمرگي گريخت. اتفاق خوب تشكيل گروه‌هايي مثل شماست كه توليد فكر مي‌كنند.علاوه بر شما مجموعه‌هاي ديگري هم با همين منظور تشكيل شده‌اند. خودمن هم با اين سيستم سازمان كه مصرف گراست و مهندس كارآفرين، خلاق و توسعه‌گرا نمي‌پرورد مشكل دارم. سيستم كوپني و منفعلانه است و بحث شايسته سالاري نداريم. سهميه بندي لطمه بزرگي به مهندسي است. افراد توانمند با افراد عادي ناتوان يكي درنظرگرفته مي شوند وفضاي رقابتي براي ارائه خدمات بهتر وجود ندارد.البته اين حرف من خيلي جاها قابل طرح نيست، چون با منافع خيلي ها در تضاد است.

عاملي: (درارجاع كار) دو رويكرد سوسياليستي و ليبرال هست و هر دو به نظرم مزايا و معايبي دارد.مسئله اين است كه در بستر اجتماعي استان البرز از كجا بايد شروع كرد؟در حضور اين سيستم دلالي چگونه مي‌توان به آن فضاي رقابتي رسيد؟

قصيري: دلالي را خودمان شروع كرده‌ايم. ولي با آموزش و سيستم ارتقايي مي توان مانع دلالي شد. بايد آموزش و ارتقا داد ونيزبعنوان يك پيش نياز، ارتباط مالك و مهندس ناظر را قطع كرد.علاوه براين، بايد كارآفريني كرد و اين وظيفه نظام مهندسي و انجمن‌هاست.

عاملي: افرادي بايد در سازمان بنشينند كه افكار بلند و مطالعه داشته باشند و داراي نظريه و تجربه باشند. با چه راهكاري مي‌توان اين افراد را به سازمان رساند؟چگونه تيمي داشته باشيم كه به جاي 90درصد حاشيه به 10درصد متن بپردازد و چه بايد كرد؟

بيات ماكو: بعنوان گروه هم انديشي البرز در اين زمينه كارهايي كرده ايم كه بعنوان برنامه عملياتي سه ساله نظام مهندسي روي سايتمان www.sanama.ir قراردارد. مولفات نامطلوب وضع موجود را شناسايي و بديل مطلوب آنها را معرفي كرده‌ايم و براين محورهاي برنامه سه ساله هيات مديره دوره دوم را معين كرده‌ايم.افرادي كه دراين دوره انتخاب شوند ديگر دغدغه اينكه چه كنند، نخوپايان مطلب: 1391-02-26-16-18-14ثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =     

   


مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان