مصاحبه با هيئت مديره انجمن عمران

مصاحبه با هيئت مديره انجمن صنفي مهندسي عمران

عصر روز يكشنبه مورخ 91/01/20 گروه هم انديشي و سايت صنما ميزبان مديران انجمن صنفي مهندسي عمران بودند. در اين جلسه كه از ساعت 18:30تا 22:30 به طول انجاميد ، اعضاي هيئت مديره از دغدغه ها و برنامه ها و نيز از آنچه ظرف مدت كوتاه پس از انتخابشان كرد‌ه اند، سخن گفتند و به سئوالات ما پاسخ دادند.

از آنجا كه بنا داريم از لطفي كه ايشان داشتند و وقتي كه شما مي گذاريد بهترين استفاده را بكنيم، دراينجا فقط شاخصترين بيانات دوستان را مي آوريم و از مباحث ديگري كه در حوزه هاي متفاوت مطرح و بررسي شد مي گذريم.علاوه براين، از آوردن القاب و تيترها خودداري كرده و تنها نام خانوادگي را آورده ايم.

عاملي: هدف از دعوت شما عزيزان اين است كه بدانيم ، نمايندگان منتخب همكاران عمراني ما ، چه ارزيابي از وضعيت فعلي مهندسي و مهندسان عمران شهرستان كرج و استان البرز و همين طور جايگاه نسبي انجمن صنفي، كانون مهندسان و نظام استان دارند.

روستايي:  گرچه زحماتي درزمينه آموزش و برنامه ريزي در هيئت مديره قبل كشيده شده ، كه از آن تقدير مي كنيم، آنرا كافي نمي دانيم.مشكلات مالي در اين باره موثر بوده و هنوزهم هست.منافع ما با تمامي انجمنهاي صنفي يكي است و وزن انجمن عمران مي تواند اهرم خوبي براي پيشبرد خواسته هاي همه انجمنهاي صنفي باشد. جلسات مشترك با انجمنهاي ديگر خواهيم داشت كه اولينش همين هفته خواهد بود.

كاظميان:قرارنيست تنها به دنبال دستور نقشه باشيم. لازم است در حوزه صنفي كار كنيم و خدمات چندوجهي ارائه كنيم.بايستي به خواست مردم در باره كيفيت ساخت و ساز پاسخ دهيم.تنها به ساخت و ساز شهري پرداخته و از بخش عمراني چشم پوشيده ايم. با دو سال و نيم كار برنامه استراتژيك انجمن را تا ويرايش دوم و با ارائه راهبردها رسانيده ايم كه اكنون روي سايت انجمن www.karajcivil.com قراردارد.

بيات ماكو: به نظر مي رسدكه لازم است برنامه ريزي استراتژيك به روز شده و تا رسيدن به مرحله تعيين برنامه هاي اجرايي و عملياتي تكميل شود و تا آن زمان به برنامه هاي عملياتي يك ساله نيز نياز داريد.آيا براي توسعه حوزه خدمات مهندسان عمران، مانند تلاشهايي كه در ديگر رشته ها صورت مي گيرد، برنامه اي داريد؟

خسروي: طبيعتا به اين مسائل پرداخته ايم.ازجمله در باره مجريان اقدامات خوبي شده كه ظرف دوهفته آينده به اطلاع اعضا مي رسد.

گلستان آرا: آيا وضعيت موجود مهندسي شهرستان و استان را مطلوب مي دانيد و اگرنه چطور؟

قره داغي: به نظر مي رسد فلسفه اصلي برخي كارها گم شده است.مثلا به راستي دريافت كننده خدمات ما كه مردم هستند كجاي كار ديده مي شوند؟آيا ارائه خدمات نصفه و نيمه و صوري،يا امضا  و مهر فروشي يك مشكل نيست؟

عاملي: انجمنها واسطه كانون و نظام با اعضاي خود و نيز ديگر نهادها و تشكلها هستند.روابط ميان اين نهادها بايستي آسيب شناسي شود و بدون اين آسيب يافتن راه حلها و راهبردها دشوار خواهد بود.

كاظميان: هيئت مديره به دنبال اين كارها هست ولي هنوز تازه مستقر شده و نتوانسته به جمع بندي كاملي برسد. عمده مشكلات اين حوزه ناشي از رفتارهاي نه تنها غير مهندسي بلكه غير انساني است. البته دلايل ديگري هم موجوداست.برخي مهندسان شرح خدمات خودرا قبول ندارند و برخي حق الزحمه خودرا كافي نمي دانند و بنابراين خدمات درست ارائه نمي دهند.

بيات ماكو: آيا معتقديد كه اين مهندسان شرح خدمات خودرا كامل خوانده اند و پس از وقوف به مناسب نبودن آن، خدمت نمي دهند؟

كاظميان: برخي اينگونه اند و برخي دنباله رو ايشان بدون آنكه خود در اين زمينه مطالعه اي كرده باشند.

بيات ماكو: آيا بعنوان مهندس ما در موقعيتي هستيم كه خودمان تصميم بگيريم كه چقدر خدمات بدهيم؟يا اخلاقا بايستي خدمات درست ارائه كنيم و همزمان به دنبال اصلاح امور باشيم؟البته خطاب اين سئوال با آن همكاراني است كه خدمات نمي دهند ، از راه دور نظارت مي كنند و يا مهرو امضافروشي به راه انداخته اند .

دميرچي: عدم اطلاع مالكان و نيز برخي از همكاران باعث شده كه ارائه خدمات برخي افراد و در بعضي بخشها كاملا وضعيت شكلي و صوري به خودگرفته و افراد سالمتر خود بخود از عرصه كار خارج شده و مي شوند. محور حركت تعدادي از همكاران پول است و نه خدمات.در حاليكه كنترل كيفي كار روز بروز سست تر و ضعيف تر مي شود،برخي همكاران ، به هر قيميتي،بدنبال راحت تر و پر درآمدتر بودن كار هستند و باور ندارند كه با خدمات بهتر بشود پول بهتري هم گرفت. اعتقاد ما در انجمن اين است كه مي توان با خدمات بهتر عايدي بيشتر هم داشت.

قره داغي: البته وظيفه شما هم مثل هر تشكل صنفي صيانت از حقوق همكارانتان است.

كاظميان: به شخصه فكر مي كنم كه كار انجمن بيشتر توليد فكر و ايده است تا كار اجرايي .ما بايد در حد مقدوراتمان صحبت كنيم.به دنبال اصلاح و تكميل شرح خدمات عمران هستيم.

نيكزاد: انجمن به دنبال چگونه تعاملي با كانون و نظام هست؟نسبت چند انجمن جديدالتاسيسي، كه عمدتا هم با انجمنهاي موجود همپوشاني حوزه كاري دارند، با انجمنهاي صنفي عمران،معماري، برق، مكانيك و نقشه برداري چيست؟

خسروي: تفرقه ميان مهندسان دلسوز و اهل درد و در طرف مقابل اتحاد و همبستگي كساني كه دغدغه اي جز پول ندارند، عمده ترين عامل اين مشكل است. انجمن عمران با كمك مهندساني كه ارتقاي خدمات را مقدم بر عايدي و حتي موجب كسب درآمد بيشتر مي دانند، بايستي نقطه عطفي بيافريند.

بيات ماكو: آيا دلسردي مهندسان از وضعيت فعلي جامعه مهندسي موجب اين تفرقه و سپس شكست است يا چيزي ديگر؟

خسروي: دلسردي جمع نه. دلسردي و كنار كشيدن خواص اثر بيشتري داشته و ميدان را براي فرصت طلبان باز گذاشته است. چرا اثرگذاري دلسوزان در شرايط امروز ما كمتراز گروه دوم است؟شايد در خصوص شناساندن هدفهاي متعالي كم كار شده است. آيا نمي شود با پذيرفتن تفاوتهاي كوچك ميان افراد، توان بيشتري به انديشه هاي تعاليگرايانه مهندسي داد ؟

شايد سهم خواهي مطرح است. بسياري ادعاهاي بزرگ را مي بينيم كه با يك تلنگر فرو مي ريزد، چرا كه اعتقادقلبي نيست.

عاملي: شايد قله هايمان عوض شده است.گمان ما اين است كه اگر هدف صعود به قله خدمات خوب باشد، قله درآمد خوب هم به سادگي دست يافتني است. ولي متاسفانه ظرف 20 سال اخير، سال به سال از قله خدمات خوب فرو آمده ايم و البته به قله در آمد خوب هم صعودنكرده ايم.بويژه آنهاكه بالكل خدمات را فراموش كرده و به درآمد چسبيده اند.گاهي اصالت را به كيفيت كار مي دهيم و گاه به اشخاص .تفاوت اين دو هدفگذاري است كه قله ها را مي آفريند.

رضي پور: حضور در انجمنهاي صنفي ،بويژه انجمن عمران ، عوايد مادي ندارد وبهمين دليل مي توان حركت خالصتري داشت و اميدواريم كه بتوانيم حداقل بخشي از كاستيها و مشكلات را رفع كنيم.ازجمله بناداريم كه كار مجري را به ثمر برسانيم.دو وظيفه اصلي هم براي خودمان قائلم كه يكي به سرانجام رساندن برنامه هاي مكتوب و نيمه تمام هيئت مديره قبلي و ديگري برقراري ارتباط نزديك و اثربخش با مسئولان شهري است.

واقعيت اين است كه قانون نظام مهندسي مجموعا خوب است، ولي خوب فهميده نشده و بهمين دليل آئين نامه ها و دستورالعملها و ..... درست نوشته نشده و اقدامات مترتب بر آنها هم اجراي موفقي نداشته است. بخشي از انحراف از همين جا آغاز گرديده و با آغاز اين انحراف اعتراضها و برخوردها هم ( مثل برخورد شوراي شهر تهران با ماده 33 ) شروع شده است. البته مشكلات تنها مربوط به تهران و كرج نيست و ما روي سايت www.sanama.ir از استان گلستان كامنت داريم كه چقدر مشكلاتشان با ما مشابه است. بي اطلاعي از قانون و مقررات آنچنان است كه حتي در جلساتي با حضور مجريان قانون ، مصوبات غيرقانوني صادر مي شود.

مثلا، دفاتر حقوقي روي كاغذ خود بدنيستند و حتي مي توانند مفيدهم باشند.ولي دراجرا، از آنجاكه بدون پايه گذاري درست و نظارت كامل تشكيل شده اند، اكنون به چنين وضعيتي رسيده اند. حتي برخي از اين دفاتر با سرپرستي افراد فاقد صلاحيت و تخصص تشكيل شده اند.بديهي است كه مردم به چنين تشكيلاتي اعتماد نكنند و ارتباطشان با ما روز بروز كمتر شود و حتي انتظار خدمات ازما نداشته باشند.

در سال گذشته 13 تا 14 ميليون متر مربع در استان و حدود 5 ميليون متر مربع در كرج پروانه صادرشده است.اگر همين حق الزحمه فعلي را در نظر بگيريم، اين حجم كار به معناي متوسط درآمد 25تا30 ميليون تومان در سال(يعني ماهانه 2تا 5/2 ميليون تومان)است.و اين درآمدي است كه هر مهندسي در سايه آن مي تواند،شرافتمندانه كار و زندگي كنند و بهانه اي هم براي كاستن از كيفيت خدمات نماند. ولي تسلط دلالان بر ارجاع كار، وضع را به آنجا رسانده كه خوشايند هيچكس نيست.

يك مشكل بزرگ ما اين است كه همكاران داراي دغدغه حرفه اي از هم جداهستند و ديالوگي ندارند تا حتي نظر همديگر را بدانند.نتيجتا ناسالمها كه منافع آنهارا متحد مي‌كند، دورهم جمع مي شوند و كار را آنچنان كه خود مي خواهند هدايت مي كنند و در شرايطي كه نه نظارتي هست ونه كنترل جدي ،طبيعي است كه وضعيت به اينجا برسد.

قنبري: وجود اختلاف نظر ميان مهندسان از خصايص طبيعي آنهاست و نمي شود آنرا تقبيح كرد. نگراني ما از سست پايگي و بي اخلاقي مهندسي است. نگراني از سهل گيري بي ضابطه مسئولان است.كسي كه مهر كانون و نظام را جعل كرده و برايش حكم جلب صادرشده ، پروانه اش براحتي تمديد مي شود.چك سازمان نقد مي شود و به حسابهاي شخصي مي رود و برخوردي از سوي هيچ مقامي مشاهده نمي شود.

قره داغي: يك دليل اين وضعيت عدم نظارت جمع برافرادي است كه بر كار مي گمارد.بيشتر ما تنها تا درآمدن عزيزان از صندوق راي ايشان را پيگير مي كنيم و از آن پس پيگيري و نظارتي نداريم. يكي از موانع بزرگ انحرافات همين مشاركت و نظارت جمعي است.استان قزوين چرا موفق است ؟چون حدود 500 نفر از اعضايش در كارگروه ها و كميسيونها و ..... سازمان حضور و مشاركت و نظارت دارند.

ادامه دارد...............................

 پايان مطلب: 1391-01-29-12-55-00ثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =     

   


مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان