پدیده ی "احساس مسوولیت"

یاداشتی از مهندس سید مصطفی اعتصامی * روزهایی به یاد ماندنی است این روزها!

شاید بعدها در تقویم هابنویسند مثلاً "هفته بزرگداشت احساس مسوولیت" از مهندس و دکتر و وکیل وکاسب و مدیر و کارمند و پیرو جوان و زن و مرد و ... اعلام حضور کرده اند و با آنچهدر چنته دارند در تلاش برای انتخاب و پذیرش مسوولیت شورای شهر هستند. براساس آماراعلام شده 63 نفر برای هر کرسی شورای شهر در کرج!!! و چه هزینه هایی که این انسانهای سرشار از احساس مسوولیت برای پذیرش این مسوولیت انجام نمی دهند. شنیده شد کهیکی از این انسان های مسوول اعلام آمادگی برای تقبل هزینه ای نزدیک به یک میلیاردتومان کرده که نامش دریکی از لیست های پرطرفدار قرارگیرد که البته شکر خدا اینپیشنهاد پذیرفته نشده است.
با این اوصاف آیا می توان منتظر اتفاق قابل توجهی درعرصه هایمختلف فرهنگی، اجتماعی و عمرانی در کلان شهرمان باشیم؟
پاسخ این پرسش شاید این باشد که در این آشفته بازار مسوولیتپذیری، این هنر ما رأی دهندگان است که به جای انتخاب براساس انگیزه های شخصی،قومی، حزبی و صنفی، با دقت در سوابق و روش و منش کاندیداها و لیست های ارائه شده،به افراد یا لیستی رأی دهیم که اولاً از انواع تخصص های مرتبط با موضوعات عدیدهمدیریت شهری در آن حضور داشته باشند و ثانیاً احساس مسوولیت شان فقط به این دورانانتخابات شورا منحصر نشود و در سوابقشان رگه هایی از احساس مسوولیت در تمامی شئوناجتماعی دیده شود و یادمان باشد شهر ما فقط زمانی در همه ی ابعاد به جایگاه شایستهو درخوری خواهد رسید که تک تک ما از کاندیدا و رأی دهنده واقعا نسبت به شهرماناحساس مسوولیت کنیم و وظیفه مان را که امروز انتخاب افراد متخصص و امین است به نحوشایسته به انجام رسانیم.
"جامعه ی توسعهیافته، انسان های توسعه یافته می طلبد"
مهندس سید مصطفی اعتصامیپايان مطلب: 1396/02/13         تعداد بازدیدازخبر: 754   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  2  *  7

   


مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان