تا فردا دنبال رایمان نگردیم؛ که کجاست؟


انتخابات نظام مهندسی ساختمان البرز، 12 مهربرگزار می شود و با انتخاب اعضای هیئت مدیره های جدید، دورهجدیدی در عمر سازمانهاآغاز می شود. مهلت تبلیغات چند روزی است کهشروع شده و نامزدهاهریک به روشی بهدنبال جذب رای من و شما هستند. 


ظاهرا انتخابات مثل بازاری است که هرکسی کالا و متاع خود را در آن عرضه می کند. یکی متاعی خوب وباکیفیت(مدیریت،توانمندی، تجربه و ...) دارد و دیگری کالایی بی محتوا و نامرغوب،که باید به ضربرنگ و لعاب(ادعای تامین شغل و دستورنقشه و سِمَت در سازمانو....) فروخته شود.گاهی ممکن است کالای مرغوبتر، با تبلیغاتی ضعیف و کم حجم نافروش بماندو زمانی هست که بدترین و نامطلوبترین متاع، با حیله و ترفند و تبلیغات دامنه دار و... بهتر نظر خریداران را جلب می کند. این خریدار است که بایستی خوب بگردد و بپرسد و بشناسد، از کارشناسان و خبرگان کمک بگیرد و با احتیاط برگزیند.

وقتی برای ساده ترین خریدمان، چک لیست مشخصات موردنیاز را می نویسیم،تمام سایتها راجستجو می کنیم، از کارشناسان دور و نزدیک می پرسیم، ساعتها وقت میگذاریم و نمونه های مختلف را بررسی می کنیم و .....، آیا می شود برای انتخابی که حداقل3 سال قادر به تغییر نتایجش نیستیم و می تواند بر زندگی حرفه ای خودِ ماوهمکارانمان عمیقا تاثیر بگذارد، وقت نگذاریم و جدیت به خرج ندهیم؟آری رای دادن امری جدی است و نمی شود آن را سرسری و از سرِ دلسیری انجام داد. قابل واگذاری به دیگران هم نیست، چراکه مطلوب من در دیده من زیباست وخواسته شما، برای شماست که بهترین است.اما اگر فرآیند شناخت نامزدهای مطلوب را بخوبی انجام داده و براساس«چک لیست رای دادن»،کمک کنیم که مشارکت درانتخابات هرچه بیشتر شود، آنگاه بهترین ها برگزیده خواهند شد.

درحالی که اگربرای شناخت کاندیداها وقت نگذاریم، مشارکت کم باشد و .... بیشترین احتمال آن است که طی سه سال بعد، به هنگام بررسی عملکرد هیئت مدیره از خودمان بپرسیم که رای من کجاست؟ ولی آن موقع افسوس جایی و ارزشی ندارد.


 کامیار بیات ماکو

10 مهر  97
پايان مطلب: 1397/07/10         تعداد بازدیدازخبر: 127   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  2  *  1

   


مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان