چک لیست رای دادن

یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.

1.      ماده 2 قانون و ماده 15 آئین نامه اجرائیرابخوانیم تا بدانیم وظایفسازمان و هیئت مدیره چیست؟ و انتظارات خود را باقانون تنظیم کنیم.

2.      ببینیم برمبنای قانون هیئت مدیره چه باید بکند وبر همین اساس چه خصائص و توانمندی هایی بایددر اعضای آن باشد؟ این خصوصیات وتوانمندیها  را یک جا یادداشت کنیم.

3.      دوستان ما معمولا کسانی شبیه ما هستند و نظراتشان هم مثل ماست. تنها از آنان پرسیدن ،مانند نگاه کردن در آینه است.

بنابراین هم از دوستان ، هم ازآشنایان و هم بصورت تصادفی ازمهندسان عضو سازمان که دوست و آشنای ما نیستند،درخصوص کاندیداهای اصلح بپرسیم.

4.      دراین پرسیدن به نام و ائتلاف اتکا نکنیم.بپرسیم چرا آن شخص و یا ائتلاف را میپسندند؟ سعی کنیم در این پرس و جوقدری به عمق برویم. یادمان باشد که همین شناختهای سطحی بوده که تا بحال کار دستِمان داده!

5.      به شبکه های اجتماعی هم رجوع کنیم ودر این رجوع تنها به آنجا ها که قبلا می رفته ایم نه ، بلکه به تمامی جاهایی که مارا اَد کرده اند، سر بکشیم. شوخی نیست، سرنوشت حداقل سه ساله آینده مان در گروهمین کندوکاوهاست.

6.      درهمین جاهاست که علاوه برشعارها و برنامه های تبلیغاتی، با هوش مهندسانه خودتان،به ادبیات، علائق ، خاستگاهو .... نامزدهای انتخاباتی پی می برید.

7.      ازجمع های انتخاباتیکاندیداها و ائتلافات خبر بگیریم. تعداد شرکت کنندگان ومباحث مطرح شده ، به ما درانتخابمان کمک خواهد کرد.

8.      حالا فهرست خصوصیات و توانمندی هایی را که ازقانون استخراج کرده اید، یک طرف و لیست  کاندیداها را یک طرف بگذارید و ماتریس تلاقی این دو را تشکیل دهید.اگر هیئت مدیره13 نفره است، هر 13 نفر را انتخاب کنید.

9.      فارغ  از رای و نظر هرکس دیگر و تنها با در نظرداشتن مصالح جمع مهندسان وامور مهندسی،انتخاب کنید.

10.  دوستان را به شرک تدر انتخابات برانگیزید. رای دهنده بیشتر به معنای انتخابی نُرمالتراست.

11.  همراه بادوستانتان به شعبه رای بروید. از خیلی رای گیری ها حداقل خاطره اش برایمان می ماند.

12.  شما قبلا تصمیمتان را دریک فرآیند درست و منطقی گرفته اید، اجازه ندهید که چیز جدید  و ناسنجیده ای به شما القا شود.

13.  اکنون باید رای داد. به تمامی لیست رای بدهید و به خاطر داشته باشید که به دفعات  جایگاه کاندیداها بایکی دو رای عوض شده است.

14.  از رای خود صیانت کنید. اگر تخلفی ازکاندیداها،طرفداران، برگزار کنندگان و .... دیدید به آن حساس باشید. تخلف را به هیئت نظارت گزارش کنید. بعد از انتخابات هم امکان شکایت مکتوب به هیئت نظارت هست.

اگراین مراحل را انجام دادید، مطمئن باشید که رایتان اثرگذار خواهدبود  وکاندیداهای شما حداقل رای کامل خود راخواهند یافت ودر صورت حمایت قوی، انتخاب شده و به هیئت مدیره خواهند رفت.

اکنون آستینها را بالا بزنید و 3 سال به نمایندگان منتخبتان کمک و بر کارشان نظارت کنید.

یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.

کامیار بیات ماکو

10 مهر  97

 

 
پايان مطلب: 1397/07/10         تعداد بازدیدازخبر: 196   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  6  *  3

   


مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان