233نکته اجرایی ساختمان

.


1- برای اندازه گیری عملیات خاکی در متره و برآورد از واحد متر مکعب استفادهمی شود .

2- آجر خطائی ، آجری است که در اندازهای 5×25×25 سانتیمتر درساختمانهای قدیمی برای فرش کف حیاط و غیره بکار می رفت
33- چنانچه لازم باشد در امتداد دیواری با ارتفاع زیاد که در حال ساختن آنهستیم بعدا دیوار دیگری ساخته شودباید لاریز انجام دهیم
44- هرگاه ابتدا و انتهای یک دیوار در طول دیوار دیگری بهم متصل شود ، به آندیوار در تلاقی گفته می شود.
5- در ساختمانهای مسکونی (بدون زیرزمین)روی پی را معمولا بین 30 تا 500 سانتیمتر از سطح زمین بالاتر می سازند که نام این دیوار کرسی چینی است.
6- قوس دسته سبدی دارای زیبایی خاصی بوده و در کارهای معماری سنتی استفاده میشود.
7- حداقل ارتفاع سرگیر در پله 2 متر می باشد.
8- ویژگیهای سقف چوبی :
الف)قبلا عمل کلافکشی روی دیوار انجام می گیرد
ب)عمل تراز کردن سقف در کلاف گذاری انجام می شود
ج)فاصله دو تیر از 50 سانتیمتر تجاوز نمی کند
د)تیرها حتی الامکان هم قطر هستند.
9- گچ بلانشه کندگیر بوده ولی دارای مقاومت زیاد مانند سیمان سفید است.

10- به سیمان سفید رنگ معدنی اکسید کرم اضافه می کنند تا سیمان سبز به دستآید.
11- سنگ جگری رنگ که سخت ، مقاوم و دارای رگه های سفید و در سنندج و خرم آبادفراوان است.
122- دستگاه کمپکتور ، دستگاهی است که فقط سطوح را ویبره می کند ، زیر کار راآماده و سطح را زیر سازی می کند.
13- عمل نصب صفحات فلزی (بیس پلیتها) در زمان 48 ساعت بعد از بتن ریزی صورتمی گیرد.
144- زمانی که خاک (زمین) بسیار نرم بوده و مقاومت آن کمتر از یک کیلوگرم برسانتیمتر مربع باشد از فونداسیون پی صفحه ای استفاده می گردد.
15- قطر دایره بتون خمیری ، بر روی صفحه مخصوص آزمایش آب بتون ، حدود 30 تا355 سانتیمتر می باشد.
16- حدود درجه حرارت ذوب شدن خاک آجر نسوز 1600 درجه می باشد.
17- نام آجری که از ضخامت نصف شده باشد ، آجر نیم لایی نامیده می شود.
18- نام دیوارهای جداکننده و تقسیم پارتیشن نام دارد.
199- عمل برداشتن خاک کف اطاق و ریختن و کوبیدن سنگ شکسته بجای آن را بلوکاژمی گویند.


20- زمین غیر قابل تراکم هوموسی نامیده می شود.
21- عمق پی های خارجی یک ساختمان در مناطق باران خیز حداقل 50 سانتیمتر است.
22- نام فضای موجود بین دو ردیف پله چشم نامیده می شود.
23- در سقف های چوبی حداکثر فاصله دو تیر 50 سانتیمتر است.
24- سیمان نوع اول برای دیوارها و فونداسیونهای معمولی استفاده میگردد.
25- اکسید آهن را برای تهیه سیمان قرمز رنگ ، با کلینگر سیمان سفید آسیاب میکنند.
26- نام دیگر لوله های سیاه بدون درز مانسمان نام دارد.
27- سریعترین و عملی ترین وسیله اجرای اتصالات ساختمان ،پلها و نظایر جوش می باشد.
28- حاقل درجه حرارت برای بتن ریزی 10 درجه می باشد.
29- ضخامت اندود سقف با ملات گچ و خاک باید بین 1 تا 2 سانتیمتر باشد.

30- اندود زیر قیروگونی ، ماسه سیمان است.
31- چنانچه گودبرداری از سطح زمین همسایه پائین تر باشد ، حداکثر فاصله شمعها5/2 متر می باشد.
32- در پی کنی های کم عمق در زمین های ماسه ای حدود زاویه شیب 30 تا 37 درصدمی باشد.
33- برای ایجاد مقاومت مناسب در طاق ضریس حداقل خیز قوس باید 3 سانتیمترباشد.
34- لوله های مانسمان سیاه و بدون درز ، گاز رسانی
35- در بتون ریزی دیوارها و سقفها ، صفحات قالبی فلزی مناسب ترند.
36- از اسکدیپر برای خاکبرداری ، حمل ، تخلیه و پخش مواد خاکی استفاده میگردد.
37- اتصال ستون به فونداسیون به وسیله ستکا انجام می گیرد.
38- برای لوله کشی فاضلاب یهتر است از لوله چدنی استفاده گردد.
39- پر کردن دو یا سه لانه از تیرآهن لانه زنبوری در محل تکیه گاهها جهتازدیاد مقاومت برشی است.

40- بهترین و با استفاده ترین اتصالات در اسکلت فلزی از نظر استحکام و یکپارچگی اتصالات با جوش است.
41- ارتفاع کف داربست جهت اجرای طاق ضربی تا زیر تیرآهن سقف برابر است باقدبنا+پنج سانتیمتر.
422- در ساختمانهای مسکونی کوچک (یک یا دو طبقه) قطر داخلی لوله هایگالوانیزه برای آب رسانی باید 2/1 اینچ باشد.
433- وجود سولفات سدیم،پتاسیم و منیزیم محلول در آب پس از ترکیب با آلومیناتکلسیم و سنگ آهک موجود در سیمان سبب کم شدن مقاومت بتون می گردد.
44- زمان نصب صفحات بیس پلیت معمولا باید 48 ساعت پس از بتون ریزی فونداسیونانجام شود.
45- برای ساخت بادبند بهتر است از نبشی ، تسمه ، ناودانی و میلگرد استفادهگردد.
46- هدف از شناژبندی کلاف نمودن پی های بنا به یکدیگر و مقاومت در برابرزلزله می باشد.
47- سقفهای کاذب معمولا حدود 30 تا 50 سانتیمتر پایین تر از سقف اصلی قرار میگیرد.
48- قلاب انتهایی در میلگردهای یک پوتربتونی برای عامل پیوند بیشتر آرماتوردر بتون می باشد.
49- حد فاصل بین کف پنجره تا کف اطاق را دست انداز پنجره میگویند.

50- در ساخت کفراژ ستونها ، قالب اصلی ستون بوسیله چوب چهارتراش مهار میگردد.
51- طول پله عبارت است از جمع کف پله های حساب شده با احتساب یک کف پلهبیشتر.
52-آجر جوش بیشتر در فونداسیون مورد استفاده قرار می گیرد.
53- اثر زنگ زدگی در آهن با افزایش قلیایت در فلز نسبت مستقیم دارد.
54-از امتیازات آجر لعابی صاف بودن سطوح آن ، زیبایی نما ، جلوگیری از نفوز آب میباشد.
55- در کوره های آجرپزی بین خشتها صفحه کاغذی قرار می دهند.
56- بهترین نمونه قطعات کششی ضلع تحتانی خرپاها می باشد.
57- تیرهای بتن آرمه، خاموتها(کمربندها) نیروی برشی را خنثی می کنند.
58- چسبندگی بتون و فولاد بستگی به اینکه آرماتورهای داخل بتون زنگ زدهنباشد.
599-شیره یا کف بتون زمانی رو می زند که توسط ویبره کردن هوای آزاد داخل بتون ازآن خارج شده باشد.

60- آلوئک در اثر وجود دانه های سنگ آهن در خشت خام در آجرها پدیدار می گردد.
61- خشک کردن چوب به معنی گرفتن شیره آن است.
62- لغاز به معنی پیش آمدگی قسمتی از دیوار.
63-مقدار کربن در چدن بیشتر از سرب است.
64- لوله های آب توسط آهک خیلی زود پوسیده می شود.
65- آجر سفید و بهمنی در نمای ساختمان بیشترین کاربرد را دارد.
66- آجر خوب آجری است که در موقع ضربه زدن صدای زنگ بدهد.
67-لاریز یعنی ادامه بعدی دیوار بصورت پله پله اتمام پذیرد.
68-کرم بندی همیشه قیل از شروع اندود کاری گچ و خاک انجام می گیرد.
69- برای خم کردن میلگرد تا قطر 12 میلیمتر از آچار استفاده می گردد.

70- اسپریس یعنی پاشیدن ماسه و سیمان روان و شل روی دیوار بتونی.
71- برای دیرگیری گچ ساختمانی از پودر آهک شکفته استفاده می گردد.
72- مشتو یعنی ایجاد سوراخهائی در سطح خارجی دیوارها جهت ساختن داربست.
73- بتون معمولا پس از 28 روز حداکثر مقاومت خود را به دست می آورد.
74- پیوند هلندی از اختلاط پیوندهای کله راسته و بلوکی شکل می گیرد.
75- وجود بند برشی در پیوند مقاومت دیوار را ضعیف می کند.
76- کاملترین پیوند از نظر مقاومت در مقابل بارهای فشاری وارده پیوند بلوکیمی باشد.
77- قپان کردن در اصطلاح یعنی شاقولی نمودن نبش دیواره.
78- خط تراز در ساختمان برای اندازه برداریهای بعدی و مکرر در ساختمان است.
79-ضخامت و قطر کرسی چینی در ساختمانها بیشتر از دیوارهاست.

80- پارتیشن میتواند از جنس چوب ، پلاستیک و فایبرگلاس باشد.
81- از دیوارهای محافظ برای تحمل بارهای افقی و مایل استفاده می شود.
82- ملات باتارد از مصالح ماسه ، سیمان و آهک ساخته می شود.
83- مقدار عمق سطوح فونداسیونها از زمین طبیعی در همه مناطق یکسان نیست.
84- ملات ساروج از مصالح آهک ، خاکستر ، خاک رس ، لوئی و ماسه بادی ساخته میشود.
85- ملات در دیوار چینی ساختمان حکم چسب را دارد.
86- ملات آبی اگر بعد از ساخته شدن از آب دور نگهداشته شود فاسد می گردد.
87- در مجاورت عایقکاری (قیروگونی)از ملات ماسه سیمان استفاده می شود.
88- برای ساخت ملات باتارد آب + سیمان 250+آهک 150+ ماسه
89-پیه دارو ترکیبی از مصالح آهک ، خاک رس ، پنبه و پیه آب شده

90-ابعاد سرندهای پایه دار 1 تا 5/1 عرض و طول 5/1 تا 2 متر .
91-معمولا برای کرم بندی دیوارهای داخلی ساختمان(اطاقها) از ملات گچ و خاک استفادهمی شود.
92- طرز تهیه گچ دستی یا گچ تیز عبارت است از مقداری آب + گچ بااضافه مقداریسریش.
93- وجود نمک در ملات کاه گل موجب میشود که در آن گیاه سبز نشود.
94- هنگام خودگیری حجم گچ 1 تا 5/1 درصد اضافه می شود.
95- گچ کشته یعنی گچ الک شده ورزداده + آب.
96- اندودهای شیمیایی در سال 19488 کشف شد که ترکیب آن پرلیت ، پنبه نسوزمواد رنگی و میکا می باشد که بعد از 8 ساعت خشک میشوند و بعد از دو تا سه هفتهاستحکام نهایی را پیدا می کنند و در مقابل گرما ، سرما و صدا عایق بسیار خوبیهستند.
97- سرامیک بهترین عایق صوتی است ، زیرا سلولهای هوایی بسته ای دارد که ضخامتآن 6 تا  10 میلیمتر است.
98- آکوسیت نیز عایق خوبی برای صداست.
99- اندازه سرندهای چشم بلبلی 5 میلیمتر است.

100- سرند سوراخ درشت به سرند میلیمتری مشهور است.
101- اندودهای هوایی یعنی اندودی که در مقابل هوا خودگیری خود را انجام میدهند.
102- ترکیب اندود تگرگی یا ماهوئی پودر سفید سنگ + سیمان رنگی +آب (در حالتشل) می باشد.
1033- وقتی با سنگ سمباده و آب روکار سیمانی را می شویند تا سنگهای الوان خودرا نشان دهند به اصطلاح آب ساب شده می گویند.
104- کار شیشه گذاری در آب ساب و شسته انجام می گیرد.
105- فرق اندود سقف با دیئار در فضاهای بسته (مانند اطاق) این است که اندودسقف سبک و دیوارها معمولی می باشد.
106- مهمترین عامل استفاده از اندود در سقف های چوبی محافظت از آتش سوزی میباشد.
107- سقفهایی با تیرآهن معمولی طاق ضربی و بتنی مسلح در درجه حرارت 400 تا5000 درجه تغییر شکل پیدا می کنند.
108- ضخامت اندود گچ و خاک حدودا 2 سانتیمتر است.
109- توفال تخته 30 تا 40 سانتیمتری که تراشیده و سبک است.

110- علت ترک اندود در سقفهای چوبی افت تیرهاست.
111- سقف کاذب در مقابل گرما ، سرما ، رطوبت و صدا عایق خوبی به حساب می آید.
112- در زیر سازی سقف جهت اجرای اندود در کنار دریا از نی بافته شده بیشتراستفاده مس شود.
113- توری گالوانیزه در نگهداری پشم شیشه در سقفهای سبک ، سطح دیوارهایقیراندود و سطح تیرآهنهای سقف کاربرد دارد.
114- مصرف میلگرد جهت اجرای زیر سازی سقفهای کاذب 9 عدد در هر متر مربع میباشد.
115- موارد اصلی استفاده از سقفهای کاذب بیشتر به منضور کم کردن ارتفاع ،عبور کانالها و لوله ها و زیبایی آن می باشد که شبکه آن حتما باید تراز باشد.
116- بهتر است در سقفهای بتونی میله های نگهدارنده سقف کاذب قبل از بتون ریزیکار گذاشته شود.
1177- در سقفهای کاذب مرتبط با هوای آزاد(مانند بالکن) اندود گچ + موی گوسالهو آهک استفاده می شود.
118- شالوده در ساختمان یعنی پی و فونداسیون.
119- ابعاد پی معمولا به وزن بنا و نیروی وارده ، نوع خاک و مقاومت زمینبستگی دارد.

120- در نما سازی سنگ ، معمولا ریشه سنگ حداقل 10 سانتیمتر باشد.
1211- در فشارهای کم برای ساخت فونداسیونهای سنگی از ملات شفته آهک استفادهمی شود و برای ساخت فونداسیونهایی که تحت بارهای عظیم قرار می گیرند از ملات ماسهسیمان استفاده می شود.
122- در ساختمان فونداسیونهای سنگی پر کردن سنگهای شکسته را میان ملاتاصطلاحا پر کردن غوطه ای می نامند.
123- پخش بار در فونداسیون سنگی تحت زاویه 45 درجه انجام می گیرد.
124- در ساختمانهای آجری یک طبقه برای احداث فونداسیون اگر از شفته آهکیاستفاده شود اقتصادی تر است.
125- در پی های شفته ای برای ساختمانهای یک تا سه طبقه 100 تا 1500 کیلو گرمآهک در هر متر مکعب لازم است.
126- اصطلاح دو نم در شفته ریزی یعنی تبخیر آب و جذب در خاک.
127- معولا سنگ مصنوعی به بتن اطلاق می شود.
128- زاویه پخش بار فنداسیون بتنی نسبت به کناره ها در حدود 30 تا 45 درجه میباشد.
129- بتن مکر برای پر کردن حجمها و مستوی کردن سطوح کاربرد دارد.

130- مهمترین عمل ویبراتور دانه بندی می باشد.
131- معمولا بارگذاری در قطعات بتنی بجز تاوه ها پس از هفت روز مجاز می باشد.
132- از پی منفرد بیشتر در زمینهای مقاوم استفاده می شود.
133- بتون مسلح یعنی بتن با فولاد.
134- از نظر شکل قالبندی برای فونداسیونها قالب مربع و مسطیل مقرون به سرفهمس باشد.
135- پی های نواری در عرض دیوارها و زیر ستونها بکار می رود و در صورتیکهفاصله پی ها کم باشد و با دیوار همسایه تلاقی نماید پی نواری بیشترین کاربرد رادارد.
136- در آسمان خراشها ، معمولا از پی ژنرال فونداسیون استفاده می شود و وقتیاز این نوع پی در سطحی بیش از سطح زیر بنا استفاده شود زمین مقاوم و بارهای واردهبیش از تحمل زمین است.
137- هرگا فاصله پی ها از هم کم بوده یا همدیگر را بپوشند یا یک از پی ها درکنار زمین همسایه قرار گیرد از پی های مشترک استفاده می شود.
138- اصطلاح ژوئن درز انبساط است.
139- میتوان به جای دو پی با بار مخالف از پی ذوزنقه ای استفاده کرد.

140- بهترین و مناسب ترین نوع پی در مناطق زلزله خیز پی رادیه ژنرال است.
141- در اجرای شناژبندی جهت اتصال به فونداسیون معمولا شناژها از بالا وپایین همسطح هستند.
142- در کفراژبندی پی چهارگوش از نظر سرعت و اجرا اقتصادی تر است.
143- در عایق بندی از گونی استفاده می کنیم ،زیرا از جابجایی قیر جلوگیری میکند و حکم آرماتور را دارد که در پشت بام از جلو ناودان به بعد پهن می شودکه در 2لایه گونی انجام می گیردکه گونی ها در لایه بعدی نسبت به لایه قبل با زاویه 90درجه برروی هم قرار می گیرند.
144- زیر قیروگونی از اندود ملات ماسه سیمان استفاده می شود که بعضی ازمهندسان در زیر قیر اندود ملات ماسه آهک استفاده می کنند که در اینصورت قیروگونیفاسد می شود.
1455- از قلوه سنگ (ماکادام) در طبقه هم کف می توانیم بجای عایق کاری استفادهکنیم که ضخامت آن حدود 40-30 سانتیمتر خواهد بود.
146- اگر در عایقکاری ، قیر بیش از حد معمول مصرف شود باعث می شود قیر درتابستان جابجا شود.
147- عایقکاری قیروگونی می بایست از سر جانپناه حدودا 200 سانتیمتر پایینترشروع شود و قیروگونیی که روی جانپناه کشیده می شود برای جلوگیری از نفوذ بارش بازاویه است.
148- سطح فونداسیون به این دلیل عایق می شود که از مکش آب توسط ملات دیوارچینی ها به بالا جلوگیری میکند.
149- در عایقکاری عمودی روی دیوارهای آجری بهتر است که از اندود ماسه سیماناستفاده شود.

150- اصطلاح زهکشی یعنی جمع کردن و هدایت آب ،که فاصله آبروها در زهکشی بایدبه حدی باشد که به پی ها نفوذ نکند.
151- اگر توسط سفال زه کشی کنیم باید حتما درز قطعات را با ملات پرکنیم.
152- حداقل شیب لوله های زه کشی به سمت خوضچه 2 تا 4 درصد می باشد.
153- حداقل شیب لوله های فاضلاب 2 درصد است.
154- برای جلوگیری از ورود بو به داخل ساختمان ، شترگلو را نصب می کنند.
155- علیترین نوع لوله کشی فاضلاب از نوع چدنی می باشد که با این وجود دراکثر ساختمانها از لوله های سیمانی استفاده می شود که ضعف این لوله ها شکست دربرابر فشارهای ساختمان می باشد.
156- سنگ چینی به سبک حصیری رجدار بیشتر در دیوار و نما سازی استفاده می شود.
157- ضخامت سنگهای کف پله و روی دست انداز پنجره 5/4 سانتیمتر می باشد.
158- جهت اتصال سنگهای نما به دیوار استفاده از ملات ماسه سیمان و قلابمناسبتر می باشد که جنس قلابها از آهن گالوانیزه می باشد.
159- سنگ مسنی معمولا در روی و کنار کرسی چینی نصب می شود و زوایای این سنگدر نماسازی حتما بایستی گونیای کامل باشد.

160- در نما سازی طول سنگ تا 5 برابر ارتفاع آن می تواند باشد.
161- معمولا 300 درصد از سنگهای نما بایستی با دیوار پیوند داشته باشند کهحداقل گیر سنگهای نما سازی در داخل دیوار 10 سانتیمتر است.
162- در بنائی دودکشها باستی از مخلوطی از اجزاء آجر استفاده شود.
163- در علم ساختمان دانستن موقیعت محلی ، استقامت زمین ، مصالح موجود ،وضعیت آب و هوایی منطقه برای طراحی ساختمان الزامی می باشد.
1644- در طراحی ساختمان ابتدا استقامت زمین نسبت به سایر عوامل الویت دارد ولازم به ذکر مقاومت خاکهای دستی همواره با زمین طبیعی جهت احداث بنا هرگز قابلبارگذاری نیست.
165- زمینهای ماسهای فقط بار یک طبقه از ساختمان را می تواند تحمل کند.
166- هنگام تبخیر آب از زیر پی های ساختمان وضعیت رانش صورت می گیرد.
167- زمینی که از شنهای ریز و درشت و خاک تشکیل شده دج نامیده می شود کهمقاومت فشاری زمینهای دج 10-5/4 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد.
168- مطالعات بر روی خاک باعث می گردد وضع فونداسیون ، ابعاد و شکل آنبتوانیم طراحی کنیم.
169- در صحرا برای آزمایش خاک از چکش و اسید رقیق استفاده می گردد.

170- سیسموگراف همان لرزه نگار است.
1711- خاکی که برنگ سیاه قهوه ای باشد مقاومتش بسیار عالی است که نفوذ آب درآنها کم و به سختی انجام می گیرد.
172- سنداژیا گمانه زنی همان میله زدن در خاک و برداشت خاک از زمین می باشد.
173- اوگر همان لوله حفاری است.
174- خاک چرب به رنگ سبز تیره و دارای سیلیکات آلومینیوم آبدار است.
175- معیار چسبندگی خاک این است درصد دانه های آن کوچکتر از 002/0 میلیمترباشد.
176- اصطلاحا خاک مرغوب زد نامگذاری می شود.
177- برای جلوگیری از ریزش بدنه و ادامه پی کنی و همین طور جلوگیری از نشستاحتمالی ساختمان همسایه و واژگونی آن و جلوگیری از خطرات جانی باید دیوار همسایهرا تنگ بست که تحت زاویه 45 درجه انجام می گیرد.
178- دیوار اطراف محل آسانسور معمولا ازمصالح بتون آرمه می سازند.
179- پی سازی کف آسانسور معمولا 40/1 متر پایین تر از کفسازی است.

180- قدیمی ترین وسیله ارتباط دو اختلاف سطح بواسطه شیب را اصطلاحا رامپ میگویند که حداکثر شیب مجاز آن 12 درصد می باشد که ات 5/2 درصد آن را میتوان افزایشداد.
181- برای ساختن پله گردان بیشتر از مصالح بتون آرمه و آهن استفاده می شود.
182- پله معلق همان پله یکسر گیردار است.
183- پله آزاد در ورودی ساختمان به حیاط یا هال و نهار خوری استفاده می شود.
184- پله های خارجی ساختمان حتی الامکان می بایست آجدار باشد.
185- به فضای موجود بین دو ردیف پله چشم پله می گویند.
186- فواصل پروفیل های جان پناه پله 12-7 سانتیمتر می باشد.
187- شاخکهای فلزی جتنپناه بهتر است که از پهلو به تیر آهن پله متصل شود.
188- سرگیر یا حدفاصل بین دو ردیف پله که رویهم واقع می شوند حداقل 2 متر میباشد.
189- طول پله مساوی است با تعداد کف پله منهای یک کف پله.

190- پیشانی پله به سنگ ارتفاع پله اطلاق می شود.
191- برای جلوگیری از سرخوردن در پله لب پله ها را شیار و اجدار می سازند وگاهی اوقات لاستیک می کوبند
1922- اتصال پله های بالا رونده به دال بتنی (پاگرد) یه روی دال بتنی متصل میشوند ولی پله های پایین رونده در دال بتنی بایستی به مقابل دال بتنی وصل شوند.
193- اجرای جانپناه پله معمولا با مصالح چوبی زیاتر می باشد.
194- پله هایی که مونتاژ می شوند به پله های حلزونی معروف هستند.
195- از نظر ایمنی اجرای پله فرار با مصالح بتنی مناسبتر است.
1966- تیرهای پوشش دهنده بین دو ستون (روی پنجره ها و درب ها ) نعل درگاه نامدارد که انتقال بار توسط آن یکنواخت و غی یکنواخت است.
197- گره سازی در چهار چوبهای درب و پنجره و دکوراسیون بکار می رود.
198- تحمل فشار توسط بتن و تحمل کشش توسط فولاد را به اصطلاح همگن بودن بتن وفولاد می نامند.
199- بالشتک بتونی در زیرسری تیرآهن های سقف مصرف می شود که جنس آن می تواندفلزی ، بتونی زیر سری و بتونی مسلح باشد.

200- در اجرای تیر ریزی سقف با تیرآهن ، مصرف بالشتک کلاف بتنی و پلیتمناسبتر است.
201- بالشتک های منفرد زیرسری ، حداقل ریشه اش از آکس تیر ریزی سقف 25 سانتیمتراست.
202- اجرای مهار تیر ریزی سقف با میلگرد معمول تر می باشد.
203- برای تراز کردن تیر ریزی سقف باید بوسیله سیمان همه در یک افق ترازیقرار گیرد.
204- طاق ضربی از نظر ضخامت به سه دسته تقسیم می شودکه معمول ترین آن نیمآجره می باشد که مهمترین عامل مقاومت در طاق ضربی خیز قوس مناسب است.
205- در زمستان پس از دوغاب ریزی طاق ضربی ، بلافاصله بایستی کف سازی کاملروی سقف انجام شود.
206- اگر هوا بارانی باشد پس از اتمام طاق ضربی نباید دوغاب ریخت.
207- سقفهای بتنی قابلیت فرم(شکل) گیری بهتری دارند.
208- وظیفه انسجام و انتقال نیروها در سقفهای بتنی بعهده آرماتور می باشد.
209- اودکادر سقف های بتنی به منظور خنثی کردن نیروی برشی بکار می رود.

210- بطور نسبی عمل بتون ریزی بین دو تکیه گاه می بایست حداکثر طی یک روزعملی شود.
2111- از ویژگی های سقفهای مجوف سبکی آن است که در این سقف ها آرماتور گذاریبصورت خرپا می باشد.
212- تفاوت سقف های پیش فشرده با سقف های مجوف سفالی کشیده شدن آرماتورها میباشد.
213- حداقل زمان بریدن میلگردها در سقفهای پیش تنیده معمولا 7 روز می باشد.
214- نیروی کششی ذخیره شده در آرماتور سقفهای پیش تنیده عامل خنثی کنندهنیروی فشاری است.
215- در سقفهای مجوف هنگامی از تیرهای دوبل استفاده می شود که دهانه و طولتیر زیاد باشد.
2166- قبل از ریختن پوشش بتون در اجرای تیرچه بلوکها ابتدا می بایست سطحتیرچه و بلوک مرطوب شود.
217- اصطلاحا میش گذاری در بتن مسلح آرماتورهای شبکه نمره کم اطلاق می گردد.
218- حداکثر فاصله دو تیر در سقفهای چوبی 50 سانتیمتر می باشد.
219- معمولا زمان باز کردن قالبهای مقعر در سقف های بتونی 5 روز می باشد.

220- استفاده از قالبندی مقعر بتنی در سقفهای اسکلت فلزی و بتنی معمولتر است.
221- کابلهای برق در سقفهای مقعر داخل لوله های فولادی تعبیه می شود.
222- در ساختمان هایی که بیشتر مورد تهدید آتش سوزی بهتر است نوع بنا بتنیباشد.
223- در کارخانه های صنعتی معمولا از سقف اسپیس دکس استفاده می شود.
224- اصطلاحا مفهوم سرسرا همان سقف نورگیر است.
225- در شیشه خورهای نورگیر سقف برای فضاهای وسیع از سپری استفاده میشود زیرااز خمش در طول جلوگیری می کند.
226- مهمترین مزیت سقفهای کاذب آکوستیک بر ساقفهای کاذب عایق در برابر صدا میباشد.
227- مهمترین مزیت سقفهای کاذب آلومینیومی عدم اکسیداسیون آن می باشد.
228- روش جلوگیری از زنگ زدگی آرماتور در بتن این است که جرم آن را می گیریمو داخل بتن قرار می دهیم.
229- اتصال سقف کاذب در راستای دیوارها باعث پیش گیری از جابجایی سقف وترکهای موئین خواهد شد.

230- قرنیز یکطرفه آب را به یک سمت منتقل می کند و هنگامی از قرنیز دو طرفههنگامی استفاده می شود که دو طرف دیوار آزاد باشد.
231- قرنیز حتما باید آبچکان داشته باشد که آبچکان شیاره زیر قرنیز می باشد.
232- قرنیزی که توسط آجر چیده می شود هره چینی می نامند.
233- قرنیز پای دیوارهای داخلی به منظور جلوگیری از مکش آب توسط گچو … و جلوگیری از ضربه ها و خراشها استفاده می شود و حتما باید آبچکانداشته باشد

زابل عباسیپايان مطلب: 1395/12/25         تعداد بازدیدازخبر: 715   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  1  *  3

   


مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان