کانون، تعاونی، انتخابات

.....چرا با گذشت بیش از یکسال از موعد انتخابات هیات مدیره کانون، اقدامی جهت برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیره صورت نگرفته است؟.به همین منوال تعاونی اعتبار مهندسان کرج نیز بیش از یکسال است که از برگزاری مجمع و انتخابات سر باز زده است.

کانون مهندسان ساختمان کرج به عنوان یکی ازتشکلهای باسابقه درخشان مهندسی کشور، تا قبل از تشکیل استان البرز به واسطه تفاهمنامه ای که با سازمان نظام مهندسی استان تهران به امضا رسانده بود، عملن عهده دارارایه خدمات تنسیق امور مهندسی شهر بود. پس از تشکیل استان البرز و به تبع آنسازمان نظام مهندسی استان، آینده حضور این  تشکل  مهندسی نيز به مخاطرهافتاد. در دوره اول و دوم هیات مدیره سازمان استان البرز، با تمدید شفاهی تفاهمنامه قبلی و بدون عقد تفاهم نامه جدید، همچنان ارایه خدمات مهندسی کنترل نقشه های اشخاصحقیقی و ثبت و ارجاع کار ساختمانهای زیر ۱۰۰۰ متر مربع به کانون واگذار شده بود
آبان ماه سال ۹۲ بود که سازمان استان با ایجادساختار دفتر فنی و با ثبت خدمات مهندسی توسط مهندسان حقیقی عملن کانون را از چرخهمدیریتی ارایه خدمات مهندسی کرج خارج نمود. متعاقب آن درآمدهایی همچون حق الزحمهکنترل نقشه ها و تنسیق امور مهندسی و نیز دریافت اجباری حق عضویت از متقاضیانعضویت در سازمان استان نیز از میان رفت. از همین زمان بود که لزوم بازنگری دراساسنامه کانون و باز تعریف خدمات جدید بیش از هر زمان ضروری به نظر می رسید.موضوعی که تا این لحظه علیرغم وعده های هیات مدیره کانون به انجام نرسیده است.
ولی اولین اقدام هیات مدیره کانون به جای جایگزینیخدمات جدید، تعدیل نیروی گسترده و پرداختن به توسعه خدماتی نظیر آموزش و مالیات بهاعضای کانون، به عنوان تنها منابع مالی ادامه حیات خود بود.
اینگونه بود که کانون مهندسان تبدیل به کانون افرادیشد که رویای رسیدن به دایره قدرت سازمان استان را در سر داشتند و تنها دغدغهروزمره هیات مدیره کانون تلاش برای وصول مطالبات مالی خود از سازمان استان و بهرهبرداری از بخش آموزش کانون جهت جذب اعضای جدید الورود برای انتخابات آتی هیاتمدیره سازمان استان بود که  تمام این تلاشها با موفقیت نیز همراه شد. با حضورافراد یاد شده در دایره قدرت سازمان استان، پروژه واگذاری بخشی از وظایف ذاتیسازمان به کانون به انجام رسید. اقدامی که با روح قانون نظام مهندسی منافات داشتهو از این باب نیز تذکر جدی از سوی معاون وزیر راه و شهر سازی صادر شد و در کمالتعجب وقعی نیز بدان نهاده نشد 
و علی رغم تذکرات مراجع نظارتی، خدماتی همچون کنترلنفشه های اجرایی و تهیه شناسنامه فنی و ملکی توسط کانون انجام می شد و لذا مجددنفرصت  کسب درآمد برای کانون مهیا شده است.

 سوالقابل تامل آن است که چرا تا کنون درآمدهای حاصله به تعاونی مهندسان ساختمان منتقلنشده و نکته مهتر آنکه چرا با گذشت بیش از یکسال از موعد انتخابات هیات مدیرهکانون، اقدامی جهت برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیره صورت نگرفتهاست؟.

به همین منوال تعاونی اعتبار مهندسان کرج نیز بیشاز یکسال است که از برگزاری مجمع و انتخابات سر باز زده است.

در شرایط حاضر چگونه میتوان از فرآیند درآمد زایی وهزینه کرد کانون و انتقال وجوه مازاد به تعاونی و متعاقبن فعالیتهای مالی تعاونیاطمینان حاصل نمود؟
البته به نظر می آید رکود کم سابقه حاکم برفعالیتهای ساخت و ساز شهری، اعضا را نیز از پیگیری مطالبات قانونی خود بی انگیزهنموده است.پايان مطلب: 1395/12/21         تعداد بازدیدازخبر: 1396   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  4  *  4

   


مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان