ابهامات ابلاغیه حداکثر 400 متر

در نظر بگیرید پروانه در سال 95 صادر شده است و مالک در سال 96 عملیات ساختمانی را شروع و در سال 98 پایانکاردرخواست کند. این نیم کار اضافه، مربوط به چه سالی است؟ سال ثبت طراحی در ظرفیت مهندس؟ سال وقوع تخلف؟ یا سال صدور پایانکار؟

تعداد کار ساختمان هایی با متراژ حداکثر400 متر مربع بنا، نیم کار از حداکثر کار مجاز لحاظ خواهد شد. البته ابلاغیه مورد اشاره محدود به شهر ها و مناطق روستایی است وکلانشهر ها که شهر کرج را هم شامل می شود، از آن مستثنی شده اند

همچنین دکتر مظاهریان یادآور شده که این بند شامل ساختمان هایی نمی شود که در هنگام صدور پایان کار بیش از 400 مترمربع بنا داشته اند. به عبارتی اگر ساختمانی دارای متراژ خلافی باشد که مساحت بنای آن بیش از مقدار مقرر شود، تعداد کار تمامی مهندسان طراح و ناظر آن به مانند متراژکارهای بیش از 400 مترمربع ثبت خواهد شد. در حالی که هم اکنون طراحان ساختمان اگرهمزمان ناظر ساختمان نباشند، پس از تایید نقشه هایی که به مرجع صدور پروانه ساختمان تحویل داده میشود، هیچ گونه اطلاعی از نحوه اجرا و یاتغییرات و افزایش متراژ آن ویا حتی صدور پایانکار ندارند.
بدین ترتیب اگر مالک ساختمان با مجوز ساخت بنا با متراژ حداکثر 400 متر مربع تخلفی کند که طراحان ساختمان، مطابق معمول جاری، از آن اطلاع نیابند و طراحان نیز حداکثر تعداد کار مربوط به یک سال خود رابا اطلاع سازمان انجام داده باشند، طبق نظر معاون مسکن و به عبارتی مفسر قانون،متخلف قلمداد خواهند شد، چرا که تعداد کار خود را رعایت نکرده اند.
از نظر وزارتخانه این طور بر می آیدکه، صدور پایانکار مستلزم تایید تمامی مهندسان مربوطه از جمله طراحان ساختمان است. بدین ترتیب منطقی است که طراحان از وضعیت ساختمان مطلع شده و به تبع آن رعایت محدودیت های قانونی را نیز بنمایند. روندی که نه تنها باب نبوده بلکه هیچ مرجعی ازجمله خود وزارتخانه هم تا کنون آن را اعلام نکرده است. همانطور که ساختمان های بسیاری دراستان های البرز هستند که متراژ های خلاف آن ها، چند برابر پروانه ساختمانی صادره است و هیچ گاه در هنگام پایانکار، متراژ اضافه، حتی در ظرفیت ناظران آن نیز ثبت نشده است.
نکته مبهم دیگر چگونگی ثبت تعداد کارطراحی است که تخلف دارد. در نظر بگیرید پروانه در سال 95 صادر شده است و مالک درسال 96 عملیات ساختمانی را شروع و در سال 98 پایانکار درخواست کنداین نیم کار اضافه،مربوط به چه سالی است؟ سال ثبت طراحی در ظرفیت مهندس؟ سال وقوع تخلف؟ یا سال صدورپایانکار؟
بدیهی است این مشکلات ناشی از رونداجرای ناهمگون در کشور و نگاه سلیقه ای به قانون است که یک ابلاغیه به جای روشن شدن اذهان، بیش از پیش بر ابهامات می افزاید.پايان مطلب: 1396/05/06         تعداد بازدیدازخبر: 763   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  6  *  6

   


مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان