بدون شام هم می‏شود

هنوز زود است که قضاوت کنیم . در واقع این چگونگی رفتار پیروز شدگان انتخابات شوراست که تداوم و پیشرفت این راه را تثبیت و یا بازگشت به گذشته را رقم می‏زند.

انتخابات این بارشورای شهر همانند انتخابات ریاست جمهوری ، شگفتیها و غافل‏گیری های زیادی برای برخی داشت. اما شاید بارزترین نکته آن برای شهروندان این بود که بعداز چندین دوره ، این بار آنها که شام دادند و میلیاردی هزینه کردند، انتخاب نشدند !  طی سالهای اخیر در انتخابات شورای شهر، انتخابات صنفی  و بطورکلی هر انتخاباتی ،پیروزی از آن کسانی شده بود که با  پرداخت هزینه‏ های گزاف شام و کنسرت و هدایا .. و پول خرج کردن های کلان برای خرید رای ، برای خود تبلیغ می‏کردند و نتیجه ی چنین انتخابی ازپیش روشن است .

ارتباط مستقیمی بین چگونگی هزینه کردن های انتخاباتی و عملکرد فرد منتخب در منصب آتی اش وجود دارد که برکسی پوشیده نیست. اگر کاندیدا خود این هزینه ها را پرداخت کرده باشد ، به امید جبران چند برابری آن از طریق رانت هایی است  که در نتیجه این انتخاب به دست می آورد و اگر دیگران پرداخته اند ، باز هم از طریق همین رانت ها بایستی به گونه ای توسط کاندیدای منتخب جبران شود و آشکار است که نتیجه چنین روندی بازتولید فساد دربخشی از جامعه است . تاسف بارتر اینکه زمینه  بازتولید این فساد ، زیر پوشش دمکراسی و با نام آن انجام می شود و بهانه ای برای پروراندن این باور نومید کننده است که گویی دمکراسی در این مملکت بی ثمر است .  

 اما این بار نتیجه انتخابات تفاوتی داشت . منتخبان این دوره ی شورا ، گرچه برای اکثریت رای دهندگان شناخته شده نبودند ، اما به یمن قرار گرفتن در لیست امید و حمایت بی چون و چرای مردم از این  لیست ، توانستند آرای بالایی را از آن خود کنند ،بدون شام دادن و هزینه کردن های بی توجیه و وامدار شدن به این وآن . و این نقطه ی عطفی در شهرکرج بود . بجای پیروز شدن انتخاب طایفه ای و قبیله ای و شام و ناهارخوری  ، اینبار اندیشه ای پیروز انتخابات شورای شهر شد .

جدا از اینکه این اندیشه چه باشد و چه کسانی انتخاب شدند ، نفس این جریان ارزشمند و امیدوار کننده است . هرچنداکثریت قریب به اتفاق مردم بدون اینکه برنامه این گروه را برای آینده شهر ببینند وبه آن باور داشته باشند ، به آن رای دادند، باز هم قدمی رو به پیش است .

 بعد از سالها که بنظر می رسید در این دیار، دمکراسی خام آن چنان با پوپولیسم تنیده شده که دیگر از آن رهایی ندارد،  این بار چنان خود را تکان داد که برق از سرخریداران رای پراند و بارقه ای از امید در دل شهروندان خسته از تکرار این نمایش های شام و کنسرت و بده و بستان ، پدید آورد و این ایده را تحکیم کرد که اشکال ازدمکراسی نیست بلکه از کوتاه فهمی ما از دمکراسی است .  آیا انتخابات این دوره آغازی برای خاتمه یافتن روشهای پوپولیستی در انتخابات بود ؟ اگر چنین باشد می‏توان امیدوار بود که مبارزه با فساددر جامعه استارت خورده است .

 هنوز زود است که قضاوت کنیم .

 در واقع این چگونگی رفتار پیروز شدگان انتخابات شوراست که  تداوم و پیشرفت این راه راتثبیت و یا بازگشت به گذشته  را رقم می‏زند. اگر این شورا برنامه های توسعه شهر رامد نظر قرار دهد و چینش شهرداری رامنطبق بانیازهای این برنامه انجام دهد، برداشت شهروندان از دمکراسی را یک گام دیگربه پیش می‏برد -گامی که برگشت ناپذیر خواهد بود- به ویژه اگر این امر با آگاهی رسانی وسیع شهروندان صورت گیرد، آموزشی عملی برای دوره های بعد شورا بوده ودستاورد آن این است که در دوره های بعدی انتخابات دیگر کسی به اشخاص و جریان هایبدون برنامه رای نخواهد داد .  اما اگرمانند دوره‏ های پیشین فقط به جایگزینی افراد بسنده کند عملکرد آن موجب نومیدی رای دهندگان شده و دستاورد فعلی را نیز مورد تهدید قرار خواهد داد . 

سهیلا کامرانی 6/3/96

 پايان مطلب: 1396/03/06         تعداد بازدیدازخبر: 974   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  3  *  2

   


مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان