رقابت با پديده احمدى نژاديسم

یادداشتی از دکتر احمد رضا عاملی‏. این متن توسط ستاد فضاى مجازى دكتر روحانى در استان البرز به شكل حاضر تنظيم و منتشر شده است

تخريب گسترده روحانى و دولت تدبير و اميد پس از حدود چهار سال، بالاخره به مقصد پايانى و اوج خود، يعنى هنگامه انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهورى ايران اسلامى نزديك شده است. در اين مدت و در اين روند پر فراز و نشيب، رييس جمهور منتخب مردم، انواع روشها و منش هاى بديعِ تخريبى را به نحوى تحمل كرده تا بتواند ركورد جديدِ صبر و شكيبايى را در حافظه ملت ايران به ثبت رسانَد.
در اين روزها هدف عمده اين تخريب ها بيش از پيش مشخص شده و براى برخى از صاحبان انديشه، ادله لازم و كافى را براى احراز اين هدف مهم فراهم كرده است. به نظر مى رسد، بخش عمده اين تلاش هاى تخريبى، هر چند با سبك هاى متفاوت ولى بطور مشخص يك هدف اساسى را دنبال كرده است.
سلب امكانِ انتخاب مجدد روحانى و مجاب كردن افكار عمومى در همين راستا، اگر چه تا كنون در محدوده حدس و گمان باقى مانده بود ولى اينك، با نزديك شدن به خط پايانى رقابت ها، نه تنها پشت صحنه ماراتن اين تخريب هاى سهمگين را مشخص كرده است بلكه موجه بودن وسيله براى رسيدن به مقصد نهايى يعنى توقف تدبير و اميد در بالاترين تراز اجرايى كشور را نيز آشكار ساخته است.
مخالفت با انتخاب دوباره روحانى اگر چه در زمره حقوق افراد و جناح هاى سياسى كشور تلقى مى شود ولى به نظر مى رسد كاستى هاى مشهود در سوابق و توانايى هاى رقباى روحانى از يك طرف و كيفيت جبران آن كاستى ها با استفاده از حربه تخريب، صعود به بلنداى قله هدف مورد نظر آنها را غير ممكن ساخته است.
ظاهرا وسعتِ دامنه و عمق راهبردها و سياست هاى تبليغاتى رقباى روحانى چيزى بيش از اهميت يك دوره رياست جمهورى را تداعى مى كند و شاخصه هاى شتابزدگى و برخى بى مبالاتى هاى اخلاقى بيش از هر چيز حاكى از شدت واهمه و نگرانى از اضمحلال اين جريان فكرى نوظهور و ناپايدار است.
در راستاى برشمردن برخى متغير هاى بروز يافته در جريان رقابت هاى انتخاباتى، توجه به اين نكته مهم ضرورى است كه عدم حضور آقاى احمدى نژاد به هيچ وجه نبايد معادل غيبتِ تفكر احمدى نژاديسم از عرصه سياسى كشور انگاشته شود، بخصوص كه حاميان قبلى وى در يك سوى ميدان رقابت و روش هاى تهاجمى و تخريبى شبه احمدى نژادى در ديگر سوى اين ميدان، رسوبات باقى مانده از دولت هاى نهم و دهم را به اذهان بسيارى از ناظران سياسى متبادر مى سازد.
نكته مهم ديگر، توجه به عدم حضور و يا ممانعت از تاييد جدى بخش مهمى از ظرفيت هاى اصولگرايى نسبت به كانديداهاى رقيب روحانى و روش هاى بكار گرفته توسط ايشان است.
به نظر مى رسد كه اصولگرايى نوظهور در صحنه انتخابات اخير، در گرماگرم رقابت هاى انتخاباتى هنوز عنايت كافى به ريخت و پاش هاى رفتارى خود نكرده و متوجه ولخرجى هاى فراوان و بى محاباى ناشى از سياست هاى خويش از كيسه اصولگرايان اصيل نشده تا بداند كه چگونه سرمايه هاى كسب شده و اعتبار اسلاف خود را در معرض حراج گذارده است.
سبك انتحارى و مضمون رقابت هاى انتخابتىِ رقباى روحانى نشان مى دهد كه نگرانى از انتخاب مجدد وى معادل حذف طولانى مدت آن جريان فكرى از عرصه سياسى كشور پنداشته شده است. دغدغه اى كه مبادا بستر رشد و پيشرفتِ فراهم شده در دور اول فعاليت هاى اين دولت و ژنرال هاى كابينه روحانى موجب شود، در دور دوم چيزى جز شكوفايى و كسب ركورد هاى تاريخى را براى اهالى تدبير و اميد به ارمغان نياورَد و بنا بر اين، چنين توفيقاتى به تداوم اقبال عمومى نسبت به جريان فكرى اعتدال منتهى شده و اين مهم منجر به حذف هميشگى اصولگرايان نوپا از عرصه هاى سياسى اجتماعى كشور شود.
به نظر نگارنده، تكرار مكرر اينكه در دولت تدبير و اميد "هيچ كارى" صورت نگرفته و به كار گيرى انواع برچسب ها، نظير "نمى توانيم، نداريم و نمى شود"، ايجاد شكاف عميق، تشويش و دلهره اجتماعى، تعرض به آبرو و حيثيت روحانى و وزراى ايشان، انكار دستاوردهاى كلان اقتصادى و گشايش هاى بين المللى و نيز نسبت دادن انواع تهمت هاى ناروا به قوى ترين وزرايى كه بارها مورد تاييد مقام معظم رهبرى قرار گرفته اند نه تنها منش ها و روش هاى مستتر در تفكر احمدى نژاديسم را تداعى مى كند بلكه موجباتى را براى تبرى جستن از ميراث فكرى و عملى برجاى مانده از دولت هاى نهم و دهم، به نحوى در ضمير ناخودآگاه بسيارى از رأى دهندگان به وجود آورده است تا با عزمى جزم سرنوشت انتخابات را در همان دور اول انتخابات رقم بزنند.

احمدرضا عاملى

@dr_rouhani_albor


@ssanama


پايان مطلب: 96/02/27         تعداد بازدیدازخبر: 892   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  3  *  7

   


مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان