فراهم کردن شالوده نظری برای استقرار نظام مهندسی استان البرز

از زمان جدی شدن شکل گیری استان البرز، دغدغه های نظری پیرامون چگونگی تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان نیز در بین فعالان عرصه مذکور ایجاد شد.

فراز و فرود های حدود دو دهه گذشته، تنوع افکار، سلایق و روش های اجرایی، شیوه های اتخاذ شده برای مواجهه با چالش های متنوع و نحوه برون رفت از آنها و بالاخره ایجاد شالودۀ مناسب برای پیش بینی راهبردها، شکل گیری صحیح ساختارها و پایدار ماندن نظام مهندسی استان البرز همگی از جمله دلائلی بودند که ایجاب می کرد تا علاوه بر اتکا به تجارب مفید کسب شده در شهرستان کرج، از نتیجۀ تلاشهای صورت پذیرفته در استانهای کشور استفاده شود تا ضمانتهای لازم را برای نیل به قلۀ اهداف فراهم کند.

با توجه به مراتب فوق و پس از توفیق معرفی از طرف شورای مرکزی برای حضور در هیات قائم مقامی طی نامه ای از ریاست محترم سازمان درخواست شد تا امکان مطالعه و بهره گیری از تجارب ارزندۀ نظام مهندسی استانها فراهم شود. ریاست محترم سازمان نیز بر مبنای مکاتبه با نظام مهندسی استانها امکان مراجعه و استفاده از نتایج شایان توجه کسب شده در دیگر استانها را فراهم کردند.

بدیهی است که برای تشکیل سی و یکمین نظام مهندسی استان کشور، انجام مطالعات مذکور می تواند دستمایه های فکری و عملی استانها را در کف اختیار استان تازه تاسیس البرز قرار داده، امکان تجهیز شدن نظری برای تدوین راهبردها، ایجاد ساختارها و سایر روش های اجرایی را فراهم آورد و از این طریق راه چاره های فراوانی را برای حل مسائل مبتلابه مهیا کند.

علاوه بر آنچه برشمرده شد، مطالعۀ دست آوردهای نظام مهندسی استانها و تعمق در مورد آنها، مکمل های مناسبی را برای بارور شدن تجارب حاصله در شهرستان کرج فراهم کرده، انشاا... با همکاری مدبرانه، مجدانه و صمیمانۀ اعضای علاقه مند امکان ایجاد آینده ای درخشان در عر صه های مهندسی ساختمان برای مهندسان عزیز، مردم شریف و در راستای تامین منافع ملی فراهم خواهد شد.

اینک مقارن با تعیین اعضای هیات قائم مقامی توسط وزیر محترم مسکن و شهر سازی، تلاشهای صورت پذیرفته برای جمع آوری راهبردها، ساختارهای سازمانی، نظام نامه ها، شیوه نامه ها، آشنایی با روش های آموزش، کنترل، ارجاع کار و نحوۀ تعامل با اعضا، دیگر نهادها و مردم و نیز چاره اندیشی ها در مورد بسیاری از مسائل دیگر، در ابتدای مسیری طی طریق می شود که با شکل گیری کارگروه های پیش بینی شده بتوان نظام پیشنهادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز را فرا روی اولین هیات مدیرۀ نظام مهندسی استان قرار داد و تجهیزات نظری مطلوبی را برای انتخاب مسیر آینده در اختیار ایشان گذاشت.

شایان ذکر است که شروع مطالعات مذکور، مراجعه به استانها، مصاحبه با روسا و صاحب نظران و جمع آوری مطالب مدون آنها در سایۀ تلاشهای بی شائبۀ جناب آقای مهندس بیات ماکو و جمعی از همکاران، با هزینه های فردی ایشان بوده است که به یاری الهی زحمات بی دریغ آنها و سایر همکارانی که در ادامۀ راه به کارگروه های مورد نظر می پیوندند، نوید بخش اعتلای نظام مهندسی استان البرز خواهد بود.

احمدرضا عاملی


 

همكاران گرامي ، مهندسان مقيم استان البرز

سلام

همانطوركه مي دانيد به دنبال تاسيس استان البرز ، تشكيل � سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز � نيز از طريق نهادهاي مربوطه در جريان است . و البته بلافاصله پس از تاسيس ،كار دشوار راه اندازي سازمان آغاز مي شود و اگر از حالا به فكرش نباشيم ، معلوم نيست كه سازمانمان سر از كجا در آورد .

تمامي سازمانهاي نظام مهندسي استانها ، در بدو تاسيس با مشكل نبود � ساختار و فرآيندها � ي تعريف شده و مناسب براي شكل دهي و راه اندازي خود مواجه بوده اند و باجبار وقت زيادي را صرف تعريف و استقرار نظام كرده اند .گرچه تاخير در تشكيل استان و سپس نظام مهندسي ساختمان استان البرز ،‌ آسيبها و دشواريهايي را براي ما در بر داشته ولي ناخواسته مزيتي را هم با خود دارد و آن اين است كه تجربه حداقل چهاردوره تمام استانهاي ديگر پيش روي ماست و نيازي به �اختراع دوباره چرخ � نداريم . مي توانيم بهترين اين تجارب را انتخاب كرده و پس از تطبيق با شرايط خود به كار گيريم .

با همين ديدگاه ، عده اي از همكاران شما كه از آغاز شكل گيري � سازمان نظام مهندسي ساختمان� از درون و بيرون شاهد تحولات آن بوده و دوستدار توفيق گسترده و پايدار نهاد نوپاي � سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز � هستند ، با كمك � شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي (كشور)� و هدايت جناب آقاي دكتر عاملي ، تحقيقي را آغاز كرده اند كه هدف آن � به گزيني ساختار و فرآيندها � براي سازمان نوبنياد ماست .اين تحقيق تا امروز بخش ميداني خود را در 15 استان سپري كرده و همكاران شما طي مصاحبه هاي حضوري، اطلاعات لازم را مستقيما از سازمانها گرفته و دسته بندي كرده اندواكنون زمان فرآوري اين داده ها و در حقيقت � به گزيني ساختار و فرآيندها براي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز � است .

هدف ما اين است كه آنچنان ساختار و فرآيندهاي سازماني ، دستورالعمل ،شيوه نامه و نظام نامه هايي تهيه كنيم كه نه تنها با بهترين روشها مسايل استان البرز را حل كند ، بلكه حتي در سطح كشور نيز به كار آيد . بدين ترتيب هيئت مديره نظام مهندسي استان البرز ، از لحظه انتخاب ، مي تواند به برنامه ريزي و سياست گذاري بپردازد و از دچار شدن به روزمرگي و مسايل پيش پا افتاده دور بماند . براساس اين هدف گذاري ، 4 كارگروه حول محورهاي زير تشكيل خواهد شد و ظرف مدت 2 تا 3 ماه ، تدوين � ساختار و فرآيندها � ي موردنياز را بانجام خواهد رساند .

اكنون از شما كه علاقمند به همكاري و همفكري در اين زمينه هستيد ، دعوت مي كنيم سوابق تحصيل و كار(بويژه سوابق صنفي)خودرا براي ما ارسال كنيد . لطفا در برگ درخواست پيوست ، اطلاعات تماس ، كارگروه مورد علاقه و نيز ساعات فراغت خودرا اعلام فرماييد .

اسامي كار گروه ها :

الف -ساختار سازماني و مديريت اداري ومالي

ب.آموزش ، ارجاع کاروكنترل

پ. نظام نامه و شيوه نامه هاي فني و صنفي

ت. تعامل بااعضا، ديگر نهادها ومردم

كاميار بيات ماكو

مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان