تشكيل شتابزده دفتر فنى مشترك سازمان استان البرز و شهردارى PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه 12 تیر 1391 ساعت 08:41

 

دانستن حق اعضاست

جلسه " كميته تشكيل دفتر فنى مشترك سازمان نظام مهندسى ساختمان استان البرز و شهردارى استان البرز" در روز چهارشنبه هفتم تير ماه تشكيل شد. در دستور كار مندرج در صورتجلسه  "هماهنگى براى بازديد از دفتر فنى كانون" قيد شده است.

در صورتيكه با تسامح از كنار "شهردارى استان البرز" به جاى شهردارى كرج كه در عنوان اين صورتجلسه نوشته شده است بگذريم و كمى هم با تسامح از ارتباط تنها دستور كار مندرج در صورتجلسه يعنى "هماهنگى براى بازديد از دفتر فنى كانون" و عدم ارتباط آن با سه مصوبه اين جلسه يعنى "دفتر فنى مشترك"، "مجرى ذيصلاح"، "دريافت حق الزحمه" كه در ادامه صورتجلسه آمده عبور كنيم، به نظر مى رسد كه موضوع با اهميت اصلى، تشكيل دفتر فنى مشترك سازمان و شهردارى است.

در بند يكمِ موضوع " دفتر فنى مشترك" تاكيد شده كه "دفتر فنى مشترك صرفاً در محل سازمان نظام مهندسى مستقر خواهد گرديد".

ظاهراً تفاهمى صورت پذيرفته تا بخش معمارى دفتر فنى كانون مهندسان در سازمان مستقر شود و با همكارى شهردارى كار كنترل نقشه ها توسط ايشان انجام شود.

در صورتجلسه با اينكه اسامى كميته تخصصى قيد شده ولى كنار اسامى آنها علامت حضور وجود ندارد.علاوه براين ، از حضور رئيس سازمان هم در چنين جلسه مهمى، خبرى نيست.

به قرار اطلاع در مورد موضوع همكارى و انتقال بخش هاى كنترل سازه، تاسيسات برق و مكانيك كانون به سازمان هم تا كنون تفاهمى صورت نپذيرفته است.

اجمالاً تصور مي شود كه اولويت به بررسى نقشه هاى معمارى داده شده تا پس از كنترل آنها، امكان وصول عوارض توسط شهردارى به سرعت فراهم و سپس ارائه ساير خدمات طراحى سازه، مكانيك و برق انجام شود.

اگر چه از جمله مزيت هاى اين اقدام، ايجاد سرعت اوليه براى دريافت حقوق شهردارى است ولى ناهماهنگى هاى احتمالى بين مهندس معمار و مهندسان ساير رشته ها نا ديده انگاشته شده و معطلى نهائى مالكان هم مورد توجه قرار نگرفته است.

با توجه به نزديكى انتخابات و ابهاماتى كه پيرامون عملكرد برخى از اعضاى هيات مديره فعلى و حاميان انتخاباتى آنها به وجود آمده و آلودگى هاى وسيع و تخطى هاى گسترده ناشى از آن، به نظر مى رسد كه هر گونه اقدام شتابزده در مورد تشكيل دفتر فنى مشترك كه آثار آن در تشكيل اين جلسه و صورتجلسه تنظيم شده هم مشهود است، سرانجام مطلوبى را براى مهندسان، شهردارى و صيانت از حقوق مالكان و بهره برداران نهايي به همراه نداشته باشد.


 

نظر
افزودن جدید جستجو RSS
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
لطفا کد آنتی اسپم نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

کامپوننت نظرات بر مطالب، جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا - http://www.joomla.ir"

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 12 تیر 1391 ساعت 09:29