گزارش جلسه اول و دوم كارگروه ساختار و فرآيندها PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیر سایت   
چهارشنبه 11 اسفند 1389 ساعت 18:35

كارگروه ساختار و فرآيندها

گزارش جلسه اول – ساعت 17 تا 19 روز چهار شنبه مورخ 27/11/89

اين جلسه با حضور خانمها روزبهاني ، قاسمي و بنايي و آقايان گلستان آرا،نظري ،قره داغي و علي محمدي تشكيل شد.

ابتدا توضيحاتي در خصوص نحوه شكل گيري كارگروه ارائه و بيان شد كه عزيزان حاضر در جلسه از ميان ثبت نام كنندگان در سايت «سنما» و همايش سالن نژادفلاح ، براساس اولويتهايي كه خود اعلام كرده بودند ، انتخاب شده و با ديگر عزيزاني كه بعلت كمبود جا و زمان از حضورشان محروم هستيم با ايميل تماس برقرار خواهد شد.

سپس ، قدري در باره اسناد تهيه شده توسط همكاران و دبيران كارگروه صحبت و اعلام شدكه ترتيب تهيه نظامنامه ، آئين نامه و شرح وظايفها لازم به شرح زير خواهد بود:

1.ساختار سازماني سازمان

تعيين تمامي واحدهاي مورد نيازمرکز سازمان وجايگاه و روابط عرضي و طولي آنها ونيز روابط سازمان با كانونها وانجمنهاي مهندسي

2.نظامنامه ها، آئين نامه ها

2.1.نظامنامه داخلي (اداره جلسات ) هيئت مديره

2.2.نظامنامه انضباطي (موضوع بند ع ماده 91 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان اداري)

2.3. نظامنامه تشكيل و اداره مجامع

2.4. نظامنامه تشكيل و اداره دفاتر نمايندگي

2.5.شرح وظايف و حدود اختيارات رئيس و هيئت رئيسه

2.6.آئين نامه مشترک کميسيونها

2.7.آئين نامه مشترک گروههاي تخصصي

2.8.آئين نامه اداري

2.9.آئين نامه مالي و معاملاتي

- دستورالعمل پرداختها(مستمر، غير مستمر،حق ماموريت وحق جلسه هيئت مديره)

- دستورالعمل پرداخت وام کارمندي

2.10.آئين نامه مديريت اجرايي

2.11.آئين نامه کارگروه(کميته) هماهنگي دفاتر نمايندگي

2.12.آئين نامه کارگروه(کميته) هماهنگي گروه هاي تخصصي

2.13.آئين نامه کارگروه(کميته) انتشارات وروابط عمومي

2.14.آئين نامه کارگروه(کميته) امورمهندسي

2.15.آئين نامه کارگروه(کميته) هاي ويژه

2.16. آئين نامه شوراي انتظامي

سپس با ورود به اولين مدخل يعني « ساختار سازماني سازمان » بحثهاي مفيدي در مورد اينكه سازمان تا چه حد بايستي در كار اجرايي وارد شود و از كجا به بعد بايستي كارها را به نهادهاي مردمي‌تر بسپارد؟سازمان چه وظايفي دارد و ... در گرفت وقرار شد نظرات در گزارش نهايي كارگروه بيايد.

در اين جلسه ، نمودار سازماني تهيه شده توسط كارگروه اصلي كه منطبق با نمودار سازماني سازمان نظام قزوين تهيه و با نظر به نمودارهاي سازماني ديگر استانها بوي‍ژه فارس و اصفهان تكميل شده بود ، به حاضران ارائه گرديد .مقرر شد در جلسه بعد نظر حاضران روي اين نمودار اخذ و نمودار نهايي شود.

كارگروه ساختار و فرآيندها

گزارش جلسه دوم- ساعت 12تا 14 روز پنجشنبه مورخ 5/12/89

اين جلسه با حضور خانمها روزبهاني ، قاسمي و بنايي و آقايان بيات ماكو ،قره داغي و علي محمدي تشكيل شد. در اين جلسه ، براساس تصميم گيري جلسه گذشته ، ابتدا روي نمودار سازماني پيشنهادي بحث شد .ابتدا تهيه كنندگان نمودار(بيات ماكو و قره داغي ) مباني تدوين نمودار را عنوان كردند ، كه عبارتست از :

- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه اجرايي آن،

- الگو گرفتن از سازمانهاي پيشرو و موفق،

- آساني گردش كار ،

- در نظر گرفتن تمامي وجوه و فعاليتهاي سازمان،

سپس دوستان به ارائه نظرات خود در باره نمودار سازماني پرداختند . نظر تمامي ايشان اين بود كه نمودار سازماني كاملا مورد تاييد است و فقط بايستي مواردي همچون :

- حذف فعاليتهاي تكراري،

- توجه به اقدامات رفاهي،

- مرجع صدور برگ نظارت،

- نحوه ارتباط با تشكلها،

بايستي در آن مورد توجه قرار بگيرد.

در ادامه، آقاي مهندس بيات ماكو مجموعه مكتوبي شامل متن هاي پيشنهادي :

- نظامنامه اداره جلسه هاي هيئت مديره و پيوست آن،

- وظايف حوزه رياست،

- شرح وظايف مسئول دفتر رئيس سازمان،

- آئين نامه انضباطي،

را تقديم همكاران نمود و خواستار آن شد كه متنها را با تمامي مطالب استانهاي ديگر،قانون و آئين نامه اجرايي مقايسه وبه همراه نظرات خودبه دبيران منعكس نمايند.

در همين جلسه ، برخي همكاران به ترتيب زير، متكفل تدوين و تحويل متون زير شدند :

الف- آقاي مهندس قره داغي، با توجه به تجاربشان در كانون مهندسان كرج و نظام مهندسي تهران:

- آئين نامه ها و دستورالعملهاي اداري و مالي سازمان،

ب- خانم مهندس قاسمي ،با توجه به تجارب خود از نظام تهران:

- نظامنامه نشريه پيام و وبگاه نظام مهندسي البرز،

- نظامنامه تشكيل و اداره واحد عضويت سازمان،

پ-خانم مهندس روزبهاني ، براساس تجارب خود در مسكن و شهرسازي و كانون مهندسان شهرستان كرج:

- همكاري با آقاي دكتر عاملي در تدوين آئين نامه ها و دستورالعملهاي زير نظر ايشان،

در ضمن قرار شد:

- از آقايان مهندسان گلستان آرا و حصاري درخواست شود كه آئين نامه هيئت داوري را نوشته و آئين نامه شوراي انتظامي تهران را براي كرج ويرايش نمايند.

- از آقاي دكتر عاملي درخواست شودكه براي نمايندگيهاي سازمان در ادارات و نهادها و.... آئين نامه اي بنويسند.

نظر
افزودن جدید جستجو RSS
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
لطفا کد آنتی اسپم نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

کامپوننت نظرات بر مطالب، جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا - http://www.joomla.ir"

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 29 اسفند 1389 ساعت 04:08